Küreselleşen dünya ekonomisinde teknoloji, inovasyon ve yenilikçi üretim, uluslararası pazarlarda varolmak, firmaların olmazsa olmazı haline gelmektedir.

Acadron, bu yönde ilerlemek isteyen firmalara;

  • Ar-Ge yapılanması, strateji belirleme ve yol haritası oluşturulması ile süreçlerin firma dinamiklerine uygun en verimli şekilde planlanması ve yürütülmesi,
  • Ar-Ge ve global pazarlarda yer alma süreçlerinde ulusal ve uluslararası fon ve hibe desteklerinden faydalanılması

Konularında destek olan bir danışmanlık firmasıdır.

HİZMETLERİMİZ

Yönetim Danışmanlığı

İş ve İş Ortaklığı Geliştirme

Hibe ve Teşvik Programları

Yönetimi Proje Yönetimi ve Koordinasyon

Ar-Ge Yönetimi

Acadron Academy