AVRUPA

Eureka Destekleri

Horizon Destekleri

EUREKA DESTEKLERİ

Eureka Network Programı

Eureka ülkeleri arasında işbirliği projelerinin desteklendiği uluslararası Ar-Ge programıdır. Pazar odaklı ve hızlı ticarileştirilebilecek Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. En az iki Eureka üyesi ülkeden en az bir proje ortağı olması gerekmektedir. Eureka Network Programı projeleri Tübitak TEYDEB 1509 program kapsamında desteklenmektedir.

Eureka Küme Programları

Eureka ülkeleri arasında işbirliği projelerinin desteklendiği Ar-Ge programlarıdır. Eureka kümeleri ITEA, CELTIC, EUROGIA, PENTA /EUROPIDES gibi herbiri farklı konu başlıklarına odaklanan kümeler üzerinden açılan çağrılar ile yürütülmektedir. Her bir kümenin farklı çağrı takvimleri bulunmaktadır. Küme programları kapsamında uluslararası işbirliği içeren, pazar odaklı, hızlı ticarileşebilecek Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Eureka küme program projeleri Tübitak TEYDEB 1509 program kapsamında desteklenmektedir.

HORIZON DESTEKLERİ

Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Destek Programı

Horizon 2020 destek programının devamı olan 2021-2027 yılları arasında yürürlükte olacak Avrupa 9. Çerçeve programıdır. Programın amacı bir çok farklı disiplinde Avrupa Birliği’nin bilimsel, endüstriyel inovasyon kapasitesini, uluslararası rekabetçiliğini yükseltmek, toplumsal yaşam kalitesini yükseltmek, istihdam kapasitesini artırmaktır.

AB Komisyonu tarafından desteklenen programda AB ülkelerinin yanısıra AB aday ülkeleri ve AB işbirliği kapsamında yer alan ülkeler yer almaktadır. Program kapsamında belirlenen çağrı takvimi doğrultusunda çok uluslu konsorsiyum projeleri desteklenmektedir. Bunun yanında KOBİ’lerin yeni pazar oluşturacak, inovasyona dayalı, risk potansiyeli yüksek projeleri tekil başvurular ile desteklenmektedir.