TÜRKİYE

Tübitak Destekleri

Kosgeb Destekleri

Ticaret Bakanlığı Destekleri

TÜBİTAK DESTEKLERİ

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 • Çağrı esaslı yürütülmektedir ve yılda 2 kez programa çağrı açılmaktadır.
 • KOBİ ölçeğinde firmalar başvuru yapabilmektedir.
 • Programdan, 2 si ortaklı olmak koşulu ile en fazla 5 kez yararlanılabilmektedir.
 • Bütçesi en fazla 600.000 TL olan projeler kabul edilmektedir.
 • Destek süresi en fazla 18 aydır.
 • Proje bütçesinin en fazla %75’i geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 • Çağrı esaslı yürütülmektedir ve yılda 2 kez programa çağrı açılmaktadır.
 • KOBİ ölçeğinde firmalar başvuru yapabilmektedir.
 • Herhangi bir başvuru sayısı sınırı bulunmamaktadır.
 • Herhangi bir bütçe sınırı bulunmamaktadır.
 • Destek süresi en fazla 36 aydır.
 • Proje bütçesinin en fazla %75’i geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

KOSGEB DESTEKLERİ

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Kobi ve girişimcilerin, Ar-Ge projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlar ile; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmeleri veya iyileştirmeleri ve Ür-Ge faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

 • Proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 ay desteklenmektedir.
 • Nitelikli personel desteği %100 oranında, diğer destek kalemleri %75 oranında desteklenmektedir.
 • Diğer destek oranları ve limitleri destek kalemlerine göre değişiklik göstermektedir.

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri – Bilişim Şirketleri

Ürün-Hizmet ve Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. zorunlu giderler desteklenmektedir.

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler desteklenmektedir.

Belgelendirme Desteği

Ticaret Bakanlığınca belirlenen belge ve sertifikalara ilişkin giderler desteklenmektedir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderler desteklenmektedir.

Yurtdışı Birim Desteği

Yurtdışında faaliyet göstermek amacıyla açılan, ofis, showroom, satış ofis vb birimlerin, kira giderleri 48 ay süre ile desteklenmektedir.

Danışmanlık Desteği

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurtdışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderlerin desteklenmektedir.

Acenta Komisyon Desteği

Yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve/veya dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon harcamaları desteklenmektedir.

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği

Bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (tercüme, hedef pazar uyumlaştırması vb.), DVD hazırlama ve çoğaltma, barındırma (hosting) giderlerinin; görsel, yazılı, işitsel medya ve internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına yönelik giderlerin (oyunun/uygulamanın tanıtımı ve/veya online oynanması için hazırlanan internet sitesi tasarım, kodlama ve içeriklendirme harcamaları) desteklenmektedir.

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği

Uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde hazırlanacak/uyumlaştırılacak olan mobil uygulama/bilgisayar oyunu için satın alınan ya da kiralanan yazılım lisans giderleri ile ilk defa istihdam edilecek personelin aylık brüt ücretlerine yönelik giderlerin desteklenmektedir.